Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet

Sök tävlingssanktion

Sök sanktion för säsongen 2022/2023

Nu är det dags att söka sanktion för Elit-, A-, B-, C- och ungdomstävlingar för säsongen 2022/2023. Sista ansökningsdag är den 16 maj.

Tävlingskalendern för 2022/2023 finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där framgår seriehelger, internationella täv­lingar samt Badminton Sweden-arrangemang.

Sanktion av tävlingar
En sammanställning av sanktionsansökningar görs av Svenska Badmintonförbundets kansli. Eventu­ella kollisioner över distriktsgränserna undanröjs inom distrikten/regionerna.
Här skall också hänsyn tas till att antalet A-klasstävlingar per region inte blir för stort.
Tävling/Serie fastställer slutligen tävlingskalendern senast den 30 maj.
Distriktet & regionen undanröja krockar och om man har möjlighet anordnar tävlingsträffar.

Rankingsystem/tävlingsadministrativt system/Onlineanmälan
Svenska Badmintonförbundet använder Tournament Software som rankingsystem.
Sverigerankingen ligger till grund för all seedning i sanktionerade tävlingar för kommande säsong.
Tournament Planner måste användas som tävlingsprogram för att få en tävling sanktionerad.
Från och med säsongen 2014/2015 är det ett krav att använda onlineanmälan på samtliga sanktionerade tävlingar som finns i tävlingskalendern. Manual finns på Badminton Swedens hemsida.

Nivå på tävling
I ansökan skall ni skriva vilken önskad nivå ni vill ha på er tävling. Det är dock inte säkert att önskad nivå godkänns beroende på ett flertal olika faktorer.

Junior
Nivå 1 = Lokala/regionala nybörjartävlingar eller liknande. För deltagande krävs licens.

Vid minst 2 finalplatser i singel under en och samma säsong så måste spelaren gå upp och spela minst nivå 2. För att en klass skall räknas krävs minst 4 deltagare.

Nivå 2 = Öppen för alla utom topp 10 på Sverigerankingen

Nivå 3 = Öppen för alla spelare

Sanktion
Alla tävlingar som får sanktion, dvs som finns i vår tävlingskalender, är sanktionsgrundande och dessutom måste samtliga spelare inneha en giltig licens.

Badminton Sweden förbehåller sig rätten att, till vissa tävlingar, inte dela ut en tävlingssanktion om vi anser att det är för tävlandets bästa totalt i Sverige, trots att det kan drabba en enskild förening. Detta kan till exempel ske om tävlingarna ligger för nära varandra i tid och eller rum.

Tider
Observera att tider och tidssättning är ett av de största samtalsämnena inför och under en tävling. Därför är det otroligt viktigt att arrangörer följer de regler som idag finns.

Första starttid lördag och söndag är 09:00
Sista starttid lördag för samtliga är 20:00
Sista starttid söndag för samtliga är 17:00.

Att tänka på vid ansökan:

  • Ange noggrant samtliga uppgifter
  • Ansökan görs via förbundets tävlingskalender (se länken nedan)
  • Föreningar som redan fått sanktion för SGP-klass och som önskar komplettera med andra klasser, måste skicka in en ansökan för de ”nya” klasserna
  • Badminton Swedens tävlingsbestämmelser gäller.
  • Observera att två helger är avsatta som tävlingsfria, 27–28 augusti 2022 och 21-22 januari 2023. Det innebär alltså att inga tävlingar kommer att beviljas sanktion dessa helger.

Din sanktionsansökan ska göras via länken nedan. Denna skickas endast till Badminton Sweden.

Innan ansökan har skickats in ska en avstämning med respektive distriktstävlingsledare ha gjorts för att minimera risken för krockar i distriktet.

  • Senast 30 april ska distriktet/regionen haft ett tävlingsmöte inom distriktet/regionen alternativt på annat sätt undanröjt krockar inom distriktet/regionen
  • Senast 16 maj ska ansökan vara inskickad till Badminton Sweden via länken nedan
  • Senast 30 maj fastställs sedan kalendern.

Frågor
Kontakta Badminton Swedens kansli via mail mia.thorselius@badminton.nu eller på tel: 0739-841588

Sanktionsansökan skall vara inkommen senast söndag den 15 maj 2022 och görs via vår tävlingskalenderfunktion. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om inloggning och lösen görs via mia.thorselius@badminton.nu


Tävlingskalender 2022-2023 Länk till annan webbplats.
Manual Tävlingsansökan Word, 347.3 kB.

Skribent: Mia Thorsélius

Publicerad: 2022-12-31

Senast uppdaterad: 2022-12-31

Sponsorer