Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet

Seedning

Badminton Sweden tävlingar

  • Vid Badminton Sweden arrangemang för ungdomar (SM och SJT) så ska spelare i aktuell åldersklass seedas efter Sverigerankingen.
  • Vid Badminton Sweden arrangemang för Senior och Veteraner (SM och SGP) så ska spelare seedas efter Sverigerankingen.
  • Om spelare kommer från utlandet skall deras styrka, och eventuell rätt till seedning, att bedömas av FK/FKU.

Vanliga ungdomstävlingar och A-C tävlingar

(U9 & U11 skall inte seedas på nationella tävlingar.)

Singel

  • För seedning i ungdomsklasserna ska Sverigerankingen användas, oavsett om ungdomen bytt åldersklass eller ej.
  • För seedning i seniorklasserna ska Sverigerankingen användas.

Dubbel

  • För seedning i ungdomsklasserna ska Sverigerankingen användas, oavsett om ungdomen bytt åldersklass eller ej.
  • För seedning i seniorklasserna ska Sverigerankingen användas.
  • Båda spelarnas poäng slås ihop och ger poängen som ska gälla vid seedning

Vilken ranking ska man använda?

Man använder sig av Sverigerankingen som publiceras direkt före anmälningstiden har gått ut. Det ska tydligt framgå vilken veckas ranking man har använt.

Anmälande klubbs ansvar

Tillse att alla som anmäls till en tävling har en giltig och aktiv spelarlicens och att vid anmälan uppge IID-nummer (Member ID).

Arrangörsklubbens ansvar

Tillse att alla som anmäls till tävlingen registreras i tävlingsfilen också anges med erhållet IID-nummer, skrivs in i fältet Member ID)

Sponsorer