Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet

Åldersindelning

Tävlingsklasserna i badminton delas in i klasser baserade på ranking och klasser baserade på ålder.

Åldersklasser som används är

Veteran
Brytpunkt för veteranernas åldersklasser är 1 januari.
För deltagande i respektive åldersklass ska spelarna ha fyllt 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 och 70 år innan 1 januari samma år som den aktuella tävlingen.
o V35 minst 35 år fyllda
o V40 minst 40 år fyllda
o V45 minst 45 år fyllda
o V50 minst 50 år fyllda
o V55 minst 55 år fyllda
o V60 minst 60 år fyllda
o V65 minst 65 år fyllda
o V70 minst 70 år fyllda
o V75 minst 75 år fyllda

Ungdom
Brytpunkt för ungdomarnas åldersklasser är den 1 juli. För deltagande i respektive åldersklass ska spelarna inte har fyllt 9, 11, 13, 15, 17, 19 respektive 22 innan den 1 januari den pågående säsongen

o U9
o U11
o U13
o U15
o U17
o U19
o U22

Följande födelseår gäller för veteranklasserna under 2024

o V35 född 1988 eller tidigare
o V40 född 1983 eller tidigare
o V45 född 1978 eller tidigare
o V50 född 1973 eller tidigare
o V55 född 1968 eller tidigare
o V60 född 1963 eller tidigare
o V65 född 1958 eller tidigare
o V70 född 1953 eller tidigare
o V75 född 1948 eller tidigare

Följande födelseår gäller för ungdomsklasserna under 2023/2024

o U9 född 2015-2016 eller senare
o U11 född 2013-2014 eller senare
o U13 född 2011-2012 eller senare
o U15 född 2009-2010 eller senare
o U17 född 2007-2008 eller senare
o U19 född 2005-2006 eller senare
o U22 född 2002-2004 eller senare

Publicerad: 2022-12-28

Senast uppdaterad: 2024-03-23

Sponsorer