Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet

Idrottsklivet

En satsning av regeringen och Riksidrottsförbundet (RF) för att stärka idrottsrörelsens närvaro i de områden som Polismyndigheten benämner som socioekonomiskt utsatta.

Idrottsklivet i Halmstad

Efter en ansökningsprocess under våren 2023 blev Svenska Badmintonförbundet ett av 14st specialidrottsförbund utvalda att ingå i Regeringen och RFs treåriga satsning mot de socioekonomiska utsatta områdena.

Idrottsklivet drivs i samverkan mellan Riksidrottsförbundet, RF-SISU distrikten samt medverkande specialidrottsförbund. Idrottsrörelsens gemensamt beslutade strategi innehåller ambitioner om en idrott för alla, där möjligheten att engagera sig i en förening är oberoende av individens ekonomiska förutsättningar eller vart du bor. Genom de nya tillsatta medlen möjliggörs framtagandet av nya former av aktiviteter och sammanhang som riktar sig mot de grupper som idag har en låg representation inom föreningsidrotten.

De övergripande målen med Idrottsklivet är:

 • Öka antalet personer, främst barn och unga, som bor i angivna områden som deltar i föreningsledd idrottsverksamhet.
 • Öka antalet idrottsföreningar som bedriver verksamhet i angivna områden.
 • Öka antalet idrotts- och ungdomsledare som verkar i angivna områden.
 • Deltagarnas uppfattning om en mer aktiv och meningsfull tillvaro.

Idrottsklivet är ej ett sökbart projektstöd för föreningar. Idrottsklivet är ett samverkansprogram mellan RF, SBF, RF-SISU Distrikt och utvald förening.

Valet av föreningar styrs av följande kriterier från RF:

 • Föreningen skall vara belägen i eller i anslutning till polismyndighetens klassade socioekonomiskt utsatta områden.
 • För att det skall kunna göras ordentliga satsningar skall resurserna fördelas på ett mindre antal föreningar och områden.
 • Föreningen skall ha en stark organisation, struktur samt möjlighet att avsätta resurser och tid för sitt arbete med Idrottsklivet.

Svenska Badmintonförbundet startade arbetet under sommaren 2023 och kunde under hösten 2023 erbjuda aktiviteter i 7 olika "Idrottsvaga" områden i Sverige genom 4 utvalda föreningar som erbjuder olika former av badmintonaktiviteter i sina respektive områden. Under våren 2024 har Svenska Badmintonförbundet efter önskemål från RF utökat Idrottsklivssattsningen genom att starta upp verksamhet med ytterligare fyra föreningar.

Föreningar som är en del av Idrottsklivet tillsammans med Svenska Badmintonförbundet och RF:

Föreningar med start hösten 2023:

 • Malmö: BMK Aura, område: Nydala, Lindängen, Hermodsal samt Södra Sofielund.
 • Halmstad: Halmstad BMK, område: Andersberg
 • Stockholm: Skogås BMK, område: Skogås / Spårvägen Badminton område: Östberga

Föreningar med start våren 2024:

 • Göteborg: Västra Frölunda Badmintonklubb: Tynnered, Grevegården, Opaltorget.
 • Trollhättan: Trollhättans Badmintonförening: Lextorp, Sylte, Kronogården
 • Uppsala: Fyrisfjädern BMK: Gottsunda.
 • Örebro Badmintonklubb: Oxhagen, Varberga, Vivalla

Mer information om Idrottsklivet finns på: Idrottsklivet - Riksidrottsförbundet (rf.se) Länk till annan webbplats.

Anton Lundén
Programansvarig Idrottsklivet
076-861 1172
anton.lunden@badminton.nu

Publicerad: 2024-05-27

Senast uppdaterad: 2024-05-27

Sponsorer