Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet

Tävlingsregler

Badminton Swedens Regelverk

En genomlysning av regelverket har genomförts och uppdateringar har gjorts som gäller från och med 2023-10-09. Samtliga sektioner har fått en ansiktslyftning och flyttats över till Badminton Sweden nya dokumentmall.

Internationellt regelverk

Det internationella regelverket, Laws of Badminton finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

BWF klädregler för spelare och coacher
BWF:s guide för tryck av namn, land och reklam på spelarkläder finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fullständig beskrivning finns i avsnitt 19 till 24 i BWF Statutes, Chapter 5 section 5.1 General Competition Regulations Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I svenska tävlingar gäller även svenska regler, läs i bilaga B Uppförande koder och klädsel Pdf, 1002.5 kB, öppnas i nytt fönster. Vid osäkerhet om spelkläder är ok eller inte, rådfråga tävlingens referee i god tid före match.

BWF Player Clothing Database ger exempel på godkänd eller felaktig klädsel och aktuella regler, se här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utdelade varningar

Varning eller anmälan om bestraffning sker när en spelare under match brutit mot reglerna på ett sätt som hanteras enligt Spelreglerna 16.7 eller när spelare, ledare eller annan berörd person på annat sätt brutit mot Badminton Swedens regelverk (t ex brott mot Uppförandekoderna) i samband med Badminton Swedens sanktionerade tävlingar/serier.

Under säsongen 2023/2024 har följande varningar/anmälan om bestraffning registrerats:
Varningar 2023/2024 Pdf, 44.4 kB. (2024-04-24)

Sponsorer