Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet

Arrangera tävling

Ansök om tävling

För den som vill arrangera en badmintontävling finns tre olika nationella grupper av tävlingar. Lokala tävlingar, nationella tävlingar som sanktioneras av Svenska Badmintonförbundet samt förbundsarrangemang (t.ex. Swedish Junior Tour, Swedish Grand Prix och samtliga SM-tävlingar).

Lokala tävlingar

De lokala tävlingarna är instegstävlingar för nybörjare eller motionärer och dessa tävlingar hanteras av föreningarna själva utan inblandning av Svenska Badmintonförbundet.

Nationella tävlingar

För de övriga tävlingarna krävs ansökan till Svenska Badmintonförbundet för att få stå som arrangör. Runt årsskiftet varje år öppnar Svenska Badmintonförbundet ansökan till att få arrangera nationell tävling. Mer information om sanktionsansökan finns här.

Som arrangör behöver man ha funderat över vilka tävlingsklasser som ska ingå och vilken rankingnivå ungdomsklasserna ska ha när anmälan skickas in. Anmälningsavgifterna för de nationella tävlingarna beslutas antingen av arrangören eller av distriktet man ingår i.

Innan ansökan skickas in till Svenska Badmintonförbundet rekommenderar vi att tävlingsarrangemangen samordnas inom regionen. Denna planering är viktig för att tävlingarna som arrangeras inte ska konkurrera med varandra utan spridas ut under säsongen.

Förbundsarrangemang

Följande tävlingar ingår i denna kategori: samtliga SM, Svensk Grand Prix, U22/Elit, Sweden Junior Tour, Lag-SM ungdom, Svenska Cupen Individuellt. Svenska Badmintonförbundet bjuder in föreningar att ansöka om förbundsarrangemang.

För att få arrangera dessa tävlingar behöver arrangören uppfylla kravspecifikation som finns för respektive arrangemang. Anmälningsavgifterna för dessa tävlingar beslutas av Svenska Badmintonförbundet.

När ansökan har godkänts, återfinns nationella tävlingar och förbundsarrangemang i den officiella Tävlingskalendern Länk till annan webbplats..

Administrera tävling

När tävlingsansökan har godkänts börjar planeringen av tävlingen.

Tournament Planner (TP)

Tävlingsadministrationen för tävlingar sanktionerade av Svenska Badmintonförbundet hanteras i programmet Tournament Planner som kan laddas ner här. Länk till annan webbplats. För att använda programmet krävs en licens som beställs via Sverigerankingen.
Licensen kostar ca 950 kr och gäller för ett kalenderår och måste därefter förnyas.

Innan tävlingen läggs upp i Tournament Planner bör man kontrollera om några uppdateringar av programvaran har gjorts sedan senaste gången programmet användes. I manualen för Tournament Planner finns instruktioner om hur man lägger in och publicerar en tävling. Alla publicerade tävlingar visas i Badminton Swedens Tournament Software Länk till annan webbplats.. Det är via denna sida som deltagarna anmäler sig till tävlingen via ”on-line entry”.

Seedning, lottning och spelschema

Anmälan till tävlingen stänger 14 dagar innan tävlingsstart varpå samtliga anmälningar laddas ner till Tournament Planner, se beskrivning för detta och följande steg i TP-manualen.

När rankingen från samma vecka som anmälan stängde har laddats ner till programmet kontrolleras anmälningarna. Detta görs för att deltagarna ska vara behöriga för att delta i kategorin som de anmälts till baserat på ålder och/eller ranking.

Dubbelspelare utan partner paras ihop och seedning, baserat på spelarnas rankingpoäng, genomförs. Därefter lottas tävlingen och lottningen publiceras senast tio dagar innan tävlingsstart. För att schemalägga tävlingen kan det vara bra att göra en överslagsräkning på hur många matcher som kommer att spelas, se mall för uträkning av antal matcher. Spelschemat publiceras senast fem dagar innan tävlingsstart.

Subventionerade tävlingar ska spelas med godkända bollar. Här finns regelverk för tävlingar (se sektion E och F) samt Svenska Badmintonförbundets Coronaprotokoll.

Under tävling

Under tävlingen rapporteras resultaten löpande in i Tournament Planner och publiceras on-line, se lathund för sekretariatet. Regler för hantering av återbud och ersättare m.m. finns i sektion E av Regelverket.

Om det i den individuella tävlingen ska utses vilken klubb som når bäst framgång finns en mall för uträkning av bästa klubb.

Efter tävling

TP-filen skickas in
När tävlingen är färdigspelad publiceras resultaten och den slutliga Tournament Planner-filen mailas omgående till Sverigerankingen.

Hantering rankingpoäng
För att en spelares tävlingsresultat ska komma med i Sverigerankingen förutsätts att spelaren vid tävlingstillfället innehar giltig tävlingslicens.

Förutom detta ska följande hantering genomföras:

 1. Anmälande klubb rapporterar in spelarens IID-nummer.
 2. Att spelaren har giltig licens vid tävlingstillfället kan kontrolleras av arrangören genom momentet ”Player Validation”.
 3. Tävlingsfilen kompletteras av arrangören med uppgift om ”grading och sub-grading”.
 4. Tävlingsfilen mailas till Badminton Sweden efter avslutad tävling.
 5. Tävlingsfilen processas av Badminton Sweden:
  - Player Validation;
  - Stickprovskontroll av ”grading och sub-grading”;
  - Beräkning av respektive tävlingsfil.
 6. Internationella resultat rapporteras in av de spelare som deltar i tävlingar utomlands.
  - Verifiering av inrapporterat material för undvikande av uppenbara felaktigheter;
  - Beräkning av inrapporterade underlag.

Anmälnings- och sanktionsavgifter
Lista på anmälningsavgifter kan tas ut från Tournament Planner och användas av arrangören som underlag för fakturering.
För sanktionerade tävlingar kommer Svenska Badmintonförbundet att ta ut en sanktionsavgift för deltagande spelare inklusive ev. återbud.

Publicerad: 2022-12-28

Senast uppdaterad: 2023-06-08

Sponsorer