Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet

Föreningsbyte

Lista på föreningsbyten 2023/2024 Pdf, 95.6 kB. (2024-04-05)
Föreningsbyten 2022/2023 Pdf, 107.7 kB. (2023-06-30)

Serien - lån av spelare 2023/2024 Pdf, 58.2 kB, öppnas i nytt fönster. (2024-02-09)

Ansökan U17 och äldre

Använd denna blankett för föreningsbyte för U17 spelare och äldre Word, 93.6 kB..
Sänd blanketten till Badminton Swedens kansli med samtliga uppgifter ifyllda samt underskrifter av spelaren, moderföreningen och den nya föreningen. Blanketten kan sändas per post eller mejl. Det är den nya föreningens uppgift att kontakta moderföreningen.


Avgift

1 maj – 31 augusti är avgiften 325 kr.
1 september - 30 april är avgiften 425 kr.

Avgiften sätts in på Badminton Swedens bg 631-0304 eller pg 3 94 91-6. Betalningen märks med spelarens namn, 10-siffrigt personnummer och nya föreningens namn. Kvitto på att betalningen är gjord ska bifogas föreningsbytesblanketten.


Bytesprocedur

Föreningsbyte behandlas endast om föreningsbytesblankett är korrekt ifylld och kvitto på inbetalning av föreningsbytesavgift har bifogats. Bekräftelse på föreningsbyte sänds inte till nya föreningen utan en lista på föreningsbyten uppdateras på den här sidan.

Spelaren representerar den nya föreningen i både seriespel och i individuella tävlingar 10 dagar efter det att den fullständigt ifyllda blanketten inkommit till kansliet och att avgiften betalats. Spelare som gör föreningsbyte kan representera moderföreningen fram till det att spelaren är spelklar för den nya föreningen. Spelare som ska representera en elitserieförening ska ansöka om föreningsbyte senast den 15 augusti.

Den nya föreningen ska registrera spelaren i medlemsregistret i IdrottOnline och söka spelarlicens för spelaren.

Ansökan U15 och yngre

Föreningsbytesblankett Word, 106 kB, öppnas i nytt fönster. sänds till berört distriktsförbund. Om föreningsbytet innebär att spelaren byter distrikt så är det spelarens gamla distrikt som ansökan ska gå till.


Avgift

Det är upp till varje distriktsförbund att besluta om eventuella avgifter för ett föreningsbyte, samt eventuell karenstid.


Bytesprocedur

När distriktet behandlat och godkänt ansökan om föreningsbyte ska en kopia på ansökningshandlingarna mailas till info@badminton.nu.

Distriktet upplyser moderföreningen att plocka bort medlemmen ur medlemsregistret och den nya föreningen om att lägga in spelaren i medlemsregistret.

Badminton Swedens kansli kommer, när kopian på övergången inkommit, avsluta spelarens tävlingslicens för moderföreningen. Spelarens nya förening måste därför alltid ansöka om en ny licens, vilket distriktet ska upplysa om. Om spelaren hade tävlingslicens i moderföreningen så kommer ingen ny licensfaktura skickas till den nya klubben.


Ansökan om seriespel utomlands

Blankett för seriespel utomlands Word, 70.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om lån av spelare

Ansökan om spelarlån sänds till Badminton Swedens kansli med samtliga uppgifter ifyllda. När spelarlånet har publicerats kan spelaren representera inlånande förening i seriespelet. För att garantera att spelarlån ska hinna administreras måste de vara Badminton Swedens kansli tillhanda minst 7 dagar innan aktuellt seriesammandrag.

Blankett för spelarlån Word, 91.8 kB.


Föreningsbyten tidigare säsonger

Säsongen 2022-2023 Pdf, 107.7 kB.
Säsongen 2021-2022 Pdf, 98.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Säsongen 2020-2021 Pdf, 92.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Säsongen 2019-2020 Pdf, 94.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Säsongen 2018-2019 Pdf, 80.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Säsongen 2017-2018 Pdf, 82.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Säsongen 2016-2017 Pdf, 103.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Sponsorer