Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet

Demokratisk styrning

Idrottsrörelsen behöver arbeta målinriktat för att säkerställa vissa grundkrav för god styrning i förbund och föreningar. Därför har Riksidrottsstyrelsen beslutat om RF:s kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar.

Syftet är att värna om och utveckla god styrning inom idrottsrörelsens alla organisationsled. God styrning innebär att idrottens organisationer sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Koden ska främja de demokratiska beslutsprocesserna och öka transparensen i styrelsens arbete. På så sätt stärks demokratin inom idrottsrörelsen och förtroendet för idrottsrörelsens beslutande organ.

Målgruppen för koden är styrelser och andra beslutsorgan inom RF-anslutna förbund och föreningar. Koden kan tillämpas av såväl förbund som föreningar även om förutsättningarna för verksamheten kan vara vitt skilda. Större föreningar med många medlemmar samt IdrottsAB förväntas följa koden. Mindre föreningar kan följa delar av koden och verka i dess anda.

Koden är ett komplement till RF:s stadgar, reglementen och övriga regler samt förbundens och föreningarnas motsvarigheter. Den anger en rekommendation för god styrning.

RF:s kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar (pdf)Pdf, 600 kB.Länk till ett dokument Länk till annan webbplats.

RF's code for democratic governance, in English (pdf)Pdf, 600 kB.Länk till ett dokument Länk till annan webbplats.

Information om vår styrning

En del i arbetet med koden är att tillhandahålla samlad information om organisationens styrning. Här nedan hittar du information om Svenska Badmintonförbundets styrning.

Förbundschef för Svenska Badmintonförbundet är Åsa Strindlund. Förbundschefen leder arbetet på det nationella kansliet på Idrottens hus i Skanstull.

Här finner du förbundets stadgar och avgifter, årsredovisning, förbundsmötesprotokoll.

Intressepolitik

Riksidrottsförbundet (RF) stödjer, företräder, leder och samordnar idrottsrörelsen i gemensamma frågor.
Ett verktyg för detta är RF:s intressepolitiska program. Plats för idrott, elitidrott, finansiering, folkbildning och landsbygdsfrågor är alla exempel från programmet och där förutsättningarna för idrottsrörelsen behöver förbättras.

Riksidrottsförbundets policys rörande intressepolitik och andra idrottsövergripande frågor, såsom Internationella riktlinjer för svensk idrott Länk till annan webbplats., finner du här Länk till annan webbplats..

Publicerad: 2022-12-20

Senast uppdaterad: 2024-02-11

Sponsorer