Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet

Bidrag och stöd

Samtliga ekonomiska stöd inom idrottsrörelsen har från och med 2020 fått nya regelverk. En del förändringar påverkar idrottsföreningarna direkt.

Läs om alla nya regelverk på RF:s sida om bidrag Länk till annan webbplats.. Där publiceras alla detaljer om de nya reglerna och ytterligare förändringar som kan komma under 2020.

Här följer en sammanfattning av de stöd som direkt rör idrottsföreningarna:

LOK-stöd (Staligt lokalt aktivitetsstöd)

Idrottsföreningar kommer även i fortsättningen ha möjlighet att söka LOK-stöd för sin barn- och ungdomsverksamhet. En viktig nyhet är att alla idrottsföreningar från den 1 juli 2020 måste göra en fullständigt digital närvaroregistrering för att vara berättigade ekonomiskt stöd. Läs mer om digital närvaroregistrering Länk till annan webbplats. på RF:s sida.

Projektstöd till anläggningar

Det kommer fortsatt vara möjligt för idrottsföreningar att, via sitt distriktsidrottsförbund, ansöka om stöd för att bygga idrottsanläggningar.

Projektstöd inkludering

Idrottsföreningar kommer även framåt ha möjlighet att söka projektstöd för att inkludera nyanlända i föreningsverksamheten. Detta söks via IF:s distriktsidrottsförbund.

Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Det kommer fortfarande vara möjligt att söka stöd för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten. Från 2020 kommer det gå att söka projektstöd genom Badminton Sweden och föreningens distriktsidrottsförbund inom följande tre övergripande områden:

  • Utbildade barn- och ungdomsledare
  • Få fler ungdomar att stanna kvar inom den organiserade idrotten
  • Idrottssvaga områden (enbart sökbart via Distriktsidrottsförbunden)

Läs mer om hur du söker projektstöd i detta dokument Länk till annan webbplats..

Idrottslyftet

Idrottslyftet som program och begrepp försvinner. Ambitionen med Idrottslyftet finns dock kvar även om det ekonomiska stödet delats upp i ett par olika områden för en tydligare struktur och för att säkerställa att resurserna används på bästa sätt. De medel som idrottsföreningarna har kunnat ansöka om finns kvar, men har fördelats på stöden ovan.

Målet med förändringarna i stort är att idrotten ska nå fler, att fler ungdomar ska idrotta längre, en jämställd idrott prioriteras och att alla kan vara med oavsett förutsättningar.

(Text från RF.se)

Sponsorer