Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet

Text

Det här vill vi

Vår vision

Badminton -kvalitetstid för alla, hela livet!

Vår verksamhetsidé

Vi bedriver badminton i föreningar för att må bra, ha roligt och utvecklas under hela livet!

Strategi – Badminton 2025

Grunden i Svenska Badmintonförbundets Strategi 2025 är vårt uppdrag enligt stadgarna och idrottens värdegrund, som uttrycks i Badminton vill.

Verksamhetsinriktning och övergripande Verksamhetsplan för 2023 till 2025 finner du här Pdf, 799.2 kB..

Badminton Swedens prioriterade områden

BADMINTON FÖR ALLA
Föreningar i hela landet erbjuder attraktiv badmintonverksamhet för alla oavsett ålder, kön, spelnivå, bakgrund. Det är naturligt för dem som spelar badminton regelbundet att tillhöra en förening.

LEDARSKAP I FRAMKANT
Föreningar i hela landet deltar i Svenska Badmintonförbundets och RF/SISU:s utbildningsprogram för ledare, tränare, tekniska funktionärer och organisationsledare.

ATTRAKTIVA TÄVLINGSFORMER
Föreningar och övrig verksamhet erbjuder moderna och anpassade tävlingsformer utifrån ålder, nivå och förutsättningar.

INTERNATIONELLA FRAMGÅNGAR
Svensk badminton erbjuder genom våra föreningar och elit/landslagsverksamhet goda utvecklingsmiljöer från barn och ungdom via gymnasier till seniorelit, vilket resulterar i att vi Konkurrerar om medaljer på internationella mästerskap.

Framgångsfaktorer

Framgångsfaktorer och möjliggrare för att uppnå målen inom respektive prioriterat område är Trygga idrottsmiljöer, Jämställdhet, Starkt varumärke och Samverkan, det vill säga de grundförutsättningar som krävs för att vi ska kunna genomföra en positiv utveckling.

VÄRDEGRUND –DET HÄR STÅR VI FÖR

Vår värdegrund handlar om de gemensamma och överenskomna bestämmelser vi har runt vårt sätt att vara och agera. Endast när vi alla lever och följer den värdegrund vi valt blir vi en fungerande organisation med en attraktiv verksamhet där människor mår bra.
Svenska Badmintonförbundet bygger sin verksamhet på idrottsrörelsens värdegrund, genom Badminton vill Pdf, 8.8 MB..

Läs mer om trygg idrott här.

Sponsorer