Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet

Det här vill vi

Strategi – Badminton 2025
Grunden i Svenska Badmintonförbundets Strategi 2025 är vårt uppdrag enligt stadgarna och idrottens värdegrund, som uttrycks i Badminton vill. Våra prioriterade områden i den strategiska planen är
Badminton för alla, Ledarskap i framkant, Attraktiva tränings- och tävlingsformer och Internationella framgångar.

Möjliggörare för att uppnå målen inom respektive prioriterat område är Trygga idrottsmiljöer, Jämställdhet, Starkt varumärke och Samverkan, det vill säga de grundförutsättningar som krävs för att vi
ska kunna genomföra en positiv utveckling.

Strategi – Badminton 2025
Grunden i Svenska Badmintonförbundets Strategi 2025 är vårt uppdrag enligt stadgarna och idrottens värdegrund, som uttrycks i Badminton vill. Våra prioriterade områden i den strategiska planen är
Badminton för alla, Ledarskap i framkant, Attraktiva tränings- och tävlingsformer och Internationella framgångar.

Möjliggörare för att uppnå målen inom respektive prioriterat område är Trygga idrottsmiljöer, Jämställdhet, Starkt varumärke och Samverkan, det vill säga de grundförutsättningar som krävs för att vi
ska kunna genomföra en positiv utveckling.

Verksamhetsinriktning och övergripande Verksamhetsplan för 2022 till 2023 finner du här Pdf, 483.5 kB..

BADMINTON FÖR ALLA

Föreningar i hela landet erbjuder attraktiv badmintonverksamhet för alla oavsett ålder, kön, spelnivå, bakgrund. Det är naturligt för dem som spelar badminton regelbundet att tillhöra en förening.

LEDARSKAP I FRAMKANT

Föreningar i hela landet deltar i Svenska Badmintonförbundets och RF/SISU:s utbildningsprogram för ledare, tränare, tekniska funktionärer och organisationsledare.

ATTRAKTIVA TRÄNINGS- OCH TÄVLINGSFORMER

Föreningar i hela landet deltar i Svenska Badmintonförbundets och RF/SISU:s utbildningsprogram för ledare, tränare, tekniska funktionärer och organisationsledare.

INTERNATIONELLA FRAMGÅNGAR

Svensk badminton erbjuder genom våra föreningar och elit/landslagsverksamhet goda utvecklingsmiljöer från barn och ungdom via gymnasier till seniorelit, vilket resulterar i att vi Konkurrerar om medaljer på internationella mästerskap.

VÄRDEGRUND –DET HÄR STÅR VI FÖR

Vår värdegrund handlar om de gemensamma och överenskomna bestämmelser vi har runt vårt sätt att vara och agera. Endast när vi alla lever och följer den värdegrund vi valt blir vi en fungerande organisation med en attraktiv verksamhet där människor mår bra.
Svenska Badmintonförbundet bygger sin verksamhet på idrottsrörelsens värdegrund, genom Badminton vill.

Sponsorer