Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet

Matchfixning

Rapportera misstankar om matchfixning här Länk till annan webbplats..
Kontaktperson Svenska Badmintonförbundet: Förbundschef Åsa Strindlund.

Min match

Uppgjorda matcher och tävlingar, så kallad matchfixning, är ett hot mot all idrott.
Min Match Länk till annan webbplats. är Riksidrottsförbundets informationswebb om matchfixning. En satsning tillsammans med Svenska Spel som funnits sedan 2013. Här kan du som aktiv inom idrotten lära dig om matchfixning och hur du gör för att skydda dig själv och svensk idrott. Om vi inte står upp mot fusket så riskeras inte bara den enskildes karriär utan även andra spelare, ledare, övriga aktiva och publik. Det handlar om min match – mitt ansvar.

Matchfixning innebär att på ett otillåtet sätt förändra eller påverka utgången av en idrottstävling i syfte att dra nytta eller vinning för sig själv eller andra och för att eliminera en del av den oförutsägbarhet som är förknippad med utvecklingen eller utfallet av idrottstävlingar.

Uppgjorda idrottstävlingar, så kallad matchfixning, är ett allvarligt hot mot tävlingsidrottens framtid.

De historiska banden mellan idrott och vadhållning på idrott går långt tillbaka. Under de senaste decennierna har relationen mellan idrott och vadhållningsindustrin ytterligare utvecklats och fördjupats. I spel- och vadhållningsindustrins farvatten finns dock ett allvarligt, växande problem i form av matchfixning.

Matchfixning är ett av de största hoten mot tävlingsidrotten. De senaste åren har ett flertal fall med manipulerade idrottsresultat, med spel på desamma, upptäckts. Företeelsen strider mot svensk idrotts grundläggande värderingar som integritet, rent spel och respekt för andra. Om idrottstävlingar eller delar av idrottstävlingar är uppgjorda blir idrotten i en förlängning inte längre intressant. Varken att delta i eller titta på. Matchfixning involverar dessutom ofta organiserad brottslighet och med den följer risk för hot och påtryckningar mot dig som är aktiv inom idrotten.

Det är viktigt att du som är en del av svensk badminton, vare sig det är som idrottare, ledare, domare eller annan funktionär, tar ansvar för ditt förhållningssätt till spel och vadhållning på din egen idrott och följer de regler som satts upp i antimatchfixningsreglementet Länk till annan webbplats.. Då kan vi tillsammans upprätthålla den grundläggande värderingen om rent spel inom idrotten.
Läs Brottsförebyggande rådet (BRÅ) rapport Länk till annan webbplats. om hur matchfixing organiseras och genomförs i Sverige.

BWF

BWF:s internationella anti-matchfixingprogram

Every athlete has the right to compete in “clean and fair sport“. Match fixing, doping and corrupt behaviour are threats to the integrity of sport. Läs mer här Länk till annan webbplats..

BWF’s “i am badminton” integrity programme involves education, testing, investigations and results management. Athletes are at the centre of the programme because we must protect their rights to compete in clean and fair sport.

Sponsorer