Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet
En bild

Trygg idrott

Inom idrottsrörelsen, och inom Badminton Sweden, råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta.

Vi rekommenderar att läsa Riksidrottsförbundets samlade information om Trygg idrott Länk till annan webbplats.. Här finns bland annat information om visselblåsarfunktion och hur du kommer i kontakt med Idrottsombundsmannen vid eventuella missförhållanden.

Det finns hjälp att få om något har hänt

Om du eller någon annan utsätts för någon form av mobbning, trakasserier, hot, våld, eller övergrepp, det vill säga bryter mot RF:s värdegrund, finns hjälp och handfasta råd att få. Via Visselblåsartjänsten når du RF:s Idrottsombudsman, om du exempelvis känner dig otrygg i din idrottsmiljö.
Agera när någon bryter mot värdegrunden Länk till annan webbplats.

Kunskapswebb för en trygg och inkluderande idrottsmiljö

För att idrottsrörelsen ska vara en plats där alla känner sig välkomna och trygga krävs arbete med tränar- och ledarkulturer samt med att översätta värdegrunden i konkreta beteenden. Det krävs också ett kontinuerligt arbete med strukturer och rutiner i syfte att förebygga och åtgärda otrygghet. På webbplatsen Skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer finns vägledning för förening och förbund i hur ni kan ta er an det förebyggande trygghetsarbetet.
Till kunskapswebben Skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer Länk till annan webbplats.

Uppvisande av begränsat registerutdrag

Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom Riksidrottsförbundet kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn.
Riktlinjer Registerutdrag Svenska Badmintonförbundet. Pdf, 126.4 kB.

FN:s barnkonvention

Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige vilket innebär att all idrott för barn ska utgå från just barnkonventionen. Vad innebär då den nya lagen för idrottsrörelsen och badmintonsporten?
Ladda ner guide för idrottsföreningar och förbund (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Badminton Vill

Här finner du Badminton Swedens värdegrundsdokument Badminton Vill Pdf, 8.8 MB.. Badminton Vill är en utveckling av idrottens idéprogram Idrotten Vill med badmintonens specifika förutsättningar.

Mer läsning

Idrottsforskning.se har flera läsvärda artiklar som berör ämnet trygg idrott.
Trygga unga en förutsättning för framgångsrika idrottskarriärer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ledarstilen som får ungdomar att växa. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler artiklar om ledarskap finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Här finns även sju rekommendationer Länk till annan webbplats. som kan hjälpa ledare och ansvariga att förebygga och hantera sexuella övergrepp inom idrotten.

Sponsorer