Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet

Stöd från Badminton Sweden

Läs om alla nya regelverk på RF:s sida om bidrag Länk till annan webbplats.. Där publiceras alla detaljer om de nya reglerna och ytterligare förändringar som kan komma under 2020.

Här följer en sammanfattning av de stöd som direkt rör idrottsföreningarna:

Projektstöd inkludering
Idrottsföreningar kommer även framåt ha möjlighet att söka projektstöd för att inkludera nyanlända i föreningsverksamheten. Detta söks via IF:s distriktsidrottsförbund.

Projektstöd barn- och ungdomsidrott
Det kommer fortfarande vara möjligt att söka stöd för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten. Från 2020 kommer det gå att söka projektstöd genom Badminton Sweden och föreningens distriktsidrottsförbund inom följande tre övergripande områden:

  • Utbildade barn- och ungdomsledare
  • Få fler ungdomar att stanna kvar inom den organiserade idrotten
  • Idrottssvaga områden (enbart sökbart via Distriktsidrottsförbunden)

Läs mer om hur du söker projektstöd i detta dokument Länk till annan webbplats..

Projektstöd till anläggningar
Det kommer fortsatt vara möjligt för idrottsföreningar att, via sitt distriktsidrottsförbund, ansöka om stöd för att bygga idrottsanläggningar.

(Text från RF.se)

Publicerad: 2022-12-26

Senast uppdaterad: 2023-03-07

Sponsorer