Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet
En bild

Strategi 2025

Inom idrottsrörelsen pågår ett omfattande förändringsarbete som går under namnet Strategi 2025. Förändringsarbetet ska framför allt leda till att fler ska vilja och kunna idrotta i förening – hela livet.

Idrottsrörelsen håller på att förändras. Idrottsförbunden har enats om en gemensam vision för framtiden och hela tiden tar föreningar och förbund nya spännande initiativ. I stort sett alla idrottsförbund har till exempel uppdaterat eller håller på att se över sina tränings- och tävlingsstrukturer. Läs mer om förändringsarbetets olika utvecklingsresor Länk till annan webbplats. för att se vilka frågor som är i fokus.

Varje dag tar vi ännu ett steg på resan mot en mer nyfiken och välkomnande idrott där fokus på utveckling gör att fler blir motiverade att hålla igång hela livet. I en sådan idrott får alla chansen att nå sin fulla potential.

Trösklarna måste sänkas och det måste gå att idrotta på fler olika sätt

Framtidens idrott ska inspireras av förändringarna som sker i samhället. Trösklarna måste sänkas och det måste gå att idrotta på fler olika sätt. Trenden är nämligen att människor lever mer och mer olika liv. Samtidigt måste våra idrottsföreningar, med förbundens stöd, utforska nya sätt att fånga människors engagemang.

Ingen tvivlar på att idrott i förening är bra både för individen och samhället. Bättre hälsa och social sammanhållning är bara några av de vinster som idrotten ger. Samtidigt ser vi att många slutar idrotta i förening redan i 11-årsåldern, en trend som kräver nytänkande för att kunna brytas.

Från triangel till rektangel

Den förändring idrottsrörelsen vill uppnå med Strategi 2025 kan sammanfattas med ”från triangel till rektangel”. Med ambitionen att vara en rörelse för livslångt idrottande behöver det traditionella synsättet förändras, där idrottsrörelsen kan illustreras som en pyramid med en bred bas som utgörs av barn- och ungdomsidrott och en spetsig topp i form av elitidrott.

Förändringen innebär att alla oavsett ålder och ambitionsnivå har möjlighet att idrotta i förening under hela livet. I den förändrade idrottsrörelsen finns en koppling mellan bredd- och elitidrott men verksamheten kompletteras med en utvecklad verksamhet för människor under hela livet. Den nya idrottsrörelsen kan därför illustreras som en rektangel. Utvecklingen kännetecknas av: så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.

Idrottsrörelsens mål 2025

Idrottsrörelsen har beslutat om fem övergripande mål inom fyra strategiska områden. Målen är idrottsrörelsens gemensamma och därför har också specialidrottsförbunden, RF:s medlemmar, ett indirekt ansvar att leda sina föreningar mot målen:

Livslångt idrottande

• Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.

• Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.

Idrottens värdegrund är vår styrka

• Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund.

Idrott i förening

• Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening.

Idrotten gör Sverige starkare

• Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

Målen bygger på varandra. För att nå målet om livslång idrott i förening, behöver svensk idrott stärka arbetet med värdegrunden och vidareutveckla föreningsidrotten genom att sätta fokus på engagemang och medlemskap. Sammantaget kommer det att göra Sverige starkare.

Jämställdhetsmål och Strategi 2025

Idrottsrörelsen arbetar mot jämställdhetsmål 2025 Länk till annan webbplats. som fastställdes vid RF-stämman 2017. Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

Jämställdhet är också en viktig del i idrottsrörelsens gemensamma förändringsarbete Strategi 2025, som framför allt ska leda till att fler ska vilja och kunna idrotta i förening – hela livet. Idrottsrörelsen har inom Strategi 2025 beslutat om fem prioriterade "utvecklingsresor Länk till annan webbplats." för att nå de övergripande målen. En av dem är Jämställdhet för en framgångsrik idrott.

Se film om hur idrottsföreningen kan bli mer jämställd Länk till annan webbplats.

 

Sponsorer