Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet

UPPDATERING: HS A i Gothenburg Open 2023 är åter sanktionerad

Herrsingel A är åter sanktionerad av SBF, efter att arrangören lottat om den klassen.

Svenska Badmintonförbundet (SBF) har i dag återgivit sanktionen för HS A Gothenburg Open 2023, efter att arrangören hörsammat krav på omlottning av HS A. Därmed kommer rankingpoäng att utdelas för HS A.

Beslutet är en framgång för tävlingen, arrangören och anmälda spelare, och vi tackar för den konstruktiva diskussion som förts mellan SBF och företrädare för Vårvinden.

_____________________________________________________________________________________

2023-05-15 Protest mot arrangörsföreningen Vårvindens BMK

Protest har inkommit mot att arrangören Vårvinden BMK vägrat placera spelare i den klass de anmält sig till och är berättigade att deltaga i, enligt Svenska Badmintonförbundets regler.
Svenska Badmintonförbundets styrgrupp Tävling/Serie har bifallit protesten och ålagt arrangören att placera aktuella spelare enligt gjord anmälan, vilket inte gjorts.
Svenska Badmintonförbundet har därför beslutat att upphäva sanktionen för Herrsingel A i tävlingen. Beslutet innebär att inga rankingpoäng kommer att utdelas i HS A.

Publicerad: 2023-05-15

Senast uppdaterad: 2023-05-17

Sponsorer