Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet

Förändringar för U13 klassen

Som ett led i att anpassa svensk badminton till Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott, genomförs en rad förändringar för U13 klassen från och med säsongen 2023/2024.

Sammanfattning av förändringar för U13 klassen
För barn, dvs aktiva upp till 12 år, är det av stor vikt att i all verksamhet ha barnets bästa för ögonen, och att ha respekt för barnet och dess utveckling. 

Tävlingsstrukturen för barn ska motverka utslagning, och tävlingsbestämmelser och tävlingsformer bör främja såväl barnets lärande som att leda till en långsiktig idrottslig utveckling. Nationella mästerskap och rankinglistor, rekommenderas därför inte för barn.

Från och med säsongen 2023/2024 genomförs följande förändringar för U 13 klassen:

Rankingpoäng U13
Ranking för U13 spelare tas bort från Sverigerankingen från och med säsongen 2023/2024.

Rankingpoäng för U9 och U11 har redan avvecklats från Sverigerankingen och eftersom U13 klassen består av spelare yngre än 13 år, bör samma hantering gälla även för den åldersgruppen. Alltså ska inga rankingpoäng delas ut till U13 spelare, oavsett vilken klass de deltar i, då jakt på rankingpoäng inte ska ligga till grund för deltagande i tävling.

SM U13 individuellt och lag
SM U13 tas bort som SM tävling från och med säsongen 2023/2024.

I Riksidrottsförbundets uppdaterade skrivelse, ”Riktlinjer för barn och ungdomsidrott”, rekommenderas en 13-årsgräns för deltagande i nationella mästerskap. Då SM U13 riktar sig till spelare i åldrarna 11–13 år, omfattar Riksidrottsförbundets rekommendationer dessa spelare och SM U13 tas därför bort som SM-tävling, både individuellt och i lag.

Swedish Junior Tour (SJT)
SJT tävlingar för U13 spelare kommer även fortsättningsvis arrangeras utifrån de riktlinjer som införts fr.o.m. säsongen 2022/2023, enligt nedanstående.

Riksidrottsförbundet avråder från att nationella tävlingar, som kräver kvalificering, arrangeras för barn. Som ett steg i anpassningen till detta, har begränsningen av antalet spelare per kategori tagits bort för U13 klassen i SJT tävlingarna, och tävlingen är således öppen för alla som önskar delta. SJT-tävlingen riktar sig dock till spelare med tävlingserfarenhet. Därför erbjuds i så stor utsträckning som möjligt, även en nivå 3 tävling på samma helg i anslutning till SJT, för att dessa U13 spelare ska ha möjlighet att delta i en tävling som passar deras nivå.

Här finns förändingarna för U13 klassen Pdf, 262.3 kB. sammanfattade.

 

Publicerad: 2023-06-02

Senast uppdaterad: 2023-06-05

Sponsorer