Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet

Domar- och refereenivåer

Nivåerna nedan är de nivåer som administreras av Badminton Sweden. För högre nivåer, se länkarna under TF internationellt.

För att utbilda dig till domare eller ta ditt dömande till en högre nivå, se aktuella utbildningar här.

Klubbdomare

Kan döma matcher i nationella tävlingar och serien till och med division 1.

Utbildning: Dag eller kvälls utbildning med både teori och praktik. Använder regler/RTTO/Standarduttryck på ett godkänt sätt.

Praktik: Dömt ett antal matcher på en lokal tävling (ungdomstävling/A, B-klass)

Krav: Godkänd teori och praktik av Badminton Sweden utsedd kursledare. Börjar förstå hur en domare skall agera i domarstolen och ta beslut.

Rekommenderat antal dömda matcher/säsong: 10 st

Distriktsdomare

Kan döma matcher i nationella tävlingar och serien till och med Badmintonligans grundserie/mellanserie.

Utbildning: Helgkurs på regiontävling (ca 10-15 tim) ledd av certifierad distriktsdomarutbildare

Praktik: Minst 6 tim. i domarstolen med utvärdering/feedback

Krav: Kan reglerna och börjar agera i domarstolen. Använder i huvudsak korrekt vokabulär. Leder matchen på ett acceptabelt sätt. Skall godkännas av utbildare.

Rekommenderat antal dömda matcher/säsong: 20 st

Förbundsdomare

Kan döma matcher i nationella tävlingar, samt dispens kan ges till internationella tävlingar arrangerade i Sverige. Allt seriespel i Sverige.

Utbildning: Helgkurs på Svenskt Mästerskap ledd av erfaren förbundsdomare utbildare

Praktik: Största delen av kursen är praktik/examination med feedback/utvärdering.

Krav: Leder och samarbetar med övriga tekniska funktionärer på banan, hanterar incidenter på banan på ett fullgott sätt, agerar med självförtroende i matchen, använder korrekt vokabulär. Skall godkännas av utbildare.

Rekommenderat antal dömda matcher/säsong: 30 st

Internationell Förbundsdomare

Kan döma matcher i nationella tävlingar samt representera Badminton Sweden på internationella tävlingar i Sverige och utomlands, allt seriespel i Sverige.

Utbildning: Bedömningstävling (Appraisal) för uttagen förbundsdomare. Genomförs av Tekniska Funktionärer internationella samordnare på en svensk elit/internationell tävling (döma på engelska).

Praktik: Hela tävlingen används som examination med feedback/utvärdering.

Krav: Använder engelsk vokabulär och dömer på den nivå som förväntas på BEC-touren.

Rekommenderat antal dömda matcher/säsong: 40 st

Godkänd tävlingsledare

Arrangerar och leder självständigt tävlingar inom sin klubb eller i sitt distrikt. Kan även leda tävlingar organiserade av Badminton Sweden i samråd med förbundet och utsedd referee.

Utbildning: Tävlingsledareutbildning.

Referee

Högsta ansvarig för genomförandet av en tävling.

Utbildning: Refereeutbildning, teori och praktik.

Linjedomare

Idag finns ingen organiserad linjedomargrupp inom Badminton Sweden. Har du intresse av att bli internationell linjedomare kontakta Tekniska Funktionärer på mejladressen to@badminton.nu

Läs mera om de linjedomare grupper som finns inom Badminton Europe Länk till annan webbplats. och Badminton World Federation Länk till annan webbplats..

Badminton World Federations (BWF) linjedomarutbildning finner du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad: 2022-12-28

Senast uppdaterad: 2023-01-25

Sponsorer