Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet

Text

Text

Förbundsstyrelse och nämnder

Stefan Nyberg, Ordförande
stefan.nyberg@outlook.com

Ewa-Lotte Sohlström, Vice ordförande
ewa-lotte@sohlstrom.se

Marie Svedell
marie.svedell@gmail.com

Thord Norberg
norberg_thord@yahoo.com

Victor Weiberg
viktor_weiberg@hotmail.com

Lars Sologub
lars.sologub@outlook.com

Lotta Jörlöv
charlottejorlov@gmail.com

Suppleanter
Theodor Hylander
Kasper Pelli

Adjungerade till förbundsstyrelsen
Åsa Strindlund, förbundschef
Claes Johansson, personalrepresentant

Valberedning

Stefan Sjöö, Uppsala
Johanna Ingemarsson, Piteå
Roger Johansson, Göteborg

Nämnder

Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 14 och 15 kap i RF:s stadgar.
Styrelsen överlåter, enligt RF:s stadgar 14 kap 8§ fjärde stycket, sin bestraffningsrätt till Disciplinnämnden. Beslutsnämnden är överklagandeinstans, och därmed sista instans, för ärenden enligt RF:s kapitel 14 och kapitel 15,2.

Korrespondens till nämnderna skickas till info@badminton.nu

Svenska Badmintonförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Tel 08-699 60 22

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden utses av förbundsmötet. Disciplinnämnden är beslutsför med tre ledamöter närvarande.

Bo Gustafsson, ordförande
Mikael Mustonen
Cecilia Segerqvist Lunell
Peter Svensson
Karolina Kotte
Åsa Strindlund, förbundschef, handläggande tjänsteman

Beslutsnämnden

Beslutsnämnden utses av förbundsmötet. Beslutsnämnden är beslutsför med tre ledamöter närvarande.

Gustav Lindström, ordförande
Michael Erliksson
Cheddi Liljeström
Tove Söderdahl
Åsa Strindlund, förbundschef, handläggande tjänsteman

Publicerad: 2022-12-20

Senast uppdaterad: 2023-11-16

Sponsorer