Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet

Hur hållbar är er förening?

Hur hållbar är er förening? Kunskapswebben Hållbar Idrott finns till för att hjälpa föreningar och aktiva att komma i gång praktiskt med hållbar utveckling. Syftet med sidan är att ge kunskap, inspiration och verktyg!

Hållbar idrott är en kunskapswebb som hjälper er föreningar att komma igång med det praktiska arbetet för hållbar utveckling. Det kan handla om mat, resor, utrustning och idrottsytor.

Kunskapswebben riktar sig i första hand till dig som är förtroendevald, medarbetare, ledare eller tränare i ett förbund eller förening. Men den är också användbar för dig som aktiv eller du som har en annan roll inom Svenska Skidförbundet. Genom ett antal olika avsnitt kan ni hitta verktyg, fördjupningar och erfarenhetsutbyten som ni kan använda i er verksamhet.

En viktig utgångspunkt för arbetet är att förstå sitt nuläge. Därför erbjuder webbplatsen möjlighet till en enkel självskattning av verksamheten. Ett tips är att börja med att göra självskattningen och sedan utforska webbplatsen.

På webbplatsen hittar du:

 • Självskattning: För att veta var du och din förening ska börja och var ni behöver göra insatser för att bli mer hållbara, behöver ni veta ert nuläge. Använd självskattningen för att skatta ert nuläge. Genom att svara på några korta frågor om er verksamhet har ni möjlighet att få en bild av era utmaningar och förslag till insatser framåt.
 • Idrotten och Agenda 2030: I det här avsnittet redovisas hur idrottsrörelsen jobbar och kan jobba för att bidra till de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, inom ramen för vår idrottsvardag.
 • Verktyg och resurser: Här har vi samlat tillgängliga verktyg som kan ge stöd kring hållbar utveckling inom idrottsrörelsen. Här finns också mer djupgående skattningsverktyg och potentiella finansieringsmöjligheter.
 • Goda exempel: Vi har samlat goda exempel från specialidrottsförbund, idrottsföreningar, evenemang, den internationella idrotten samt några projekt och riktade insatser som genomförts inom idrottsrörelsen. Syftet är att lära och inspireras av varandra.
 • Fakta och fördjupningar: Under fakta och fördjupning går vi på djupet i de frågor som låg till grund för självskattning.

Nuläge och utmaningar

Idrottsrörelsen är hållbar på många områden, framför allt inom social hållbarhet. Här gör förbund, föreningar och medlemmar stora samhällsinsatser för folkhälsa, demokrati, inkludering och folkbildning. Att bidra till en hållbar utveckling är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva idrott och för idrottens långsiktiga överlevnad, samhällsnytta och trovärdighet.

Idrottsrörelsen har samtidigt stora hållbarhetsutmaningar. Främst kopplat till ekologisk hållbarhet men även inom jämställdhet och alla människors möjlighet att delta inom idrotten. Utmaningarna handlar om:

Ekologisk hållbarhet

 • Resor: träningar, matcher, träningsläger, cuper, evenemang och elitidrottens internationella verksamhet innebär ett stort antal transporter.
 • Mat: Många idrottsföreningar och evenemang bedriver matservering.
 • Kläder, utrustning och material: Saker som idrottsrörelsen konsumerar och omsätter i stora mängder.
 • Anläggningar och idrottsmiljöer: De påverkar naturmiljön genom materialval och byggnation och har en hög energi- och vattenförbrukning.

Social hållbarhet

 • Inkludering och tillgänglighet: Det finns en del hinder för den som vill delta i idrottsrörelsens verksamhet. Det kan handla om en persons ekonomiska begränsningar. Men också om fysisk och psykisk tillgänglighet, och hinder på grund av bristande jämställdhet och inkludering.

Ekonomisk hållbarhet

 • Korruption, doping och otillåten påverkan: är oönskade aktiviteter som även förekommer inom idrottsrörelsen.

Besök kunskapswebben Länk till annan webbplats. för inspiration och göra självskattningen för att se var ni bör starta arbetet för hållbar utveckling.

Publicerad: 2024-02-12

Senast uppdaterad: 2024-02-12

Författare: Åsa Strindlund

Sponsorer