Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet

Domare

Klubbdomare

Kan döma matcher i nationella tävlingar och serien till och med division 1.

Utbildning: Dag eller kvälls utbildning med både teori och praktik. Använder regler/RTTO/Standarduttryck på ett godkänt sätt.

Praktik: Dömt ett antal matcher på en lokal tävling (ungdomstävling/A, B-klass)

Krav: Godkänd teori och praktik av Badminton Sweden utsedd kursledare. Börjar förstå hur en domare skall agera i domarstolen och ta beslut.

Rekommenderat antal dömda matcher/säsong: 10 st

Distriktsdomare

Kan döma matcher i nationella tävlingar och serien till och med Badmintonligans grundserie/mellanserie.

Utbildning: Helgkurs på regiontävling (ca 10-15 tim) ledd av certifierad distriktsdomarutbildare

Praktik: Minst 6 tim. i domarstolen med utvärdering/feedback

Krav: Kan reglerna och börjar agera i domarstolen. Använder i huvudsak korrekt vokabulär. Leder matchen på ett acceptabelt sätt. Skall godkännas av utbildare.

Rekommenderat antal dömda matcher/säsong: 20 st

Förbundsdomare

Kan döma matcher i nationella tävlingar, samt dispens kan ges till internationella tävlingar arrangerade i Sverige. Allt seriespel i Sverige.

Utbildning: Helgkurs på Svenskt Mästerskap ledd av erfaren förbundsdomare utbildare

Praktik: Största delen av kursen är praktik/examination med feedback/utvärdering.

Krav: Leder och samarbetar med övriga tekniska funktionärer på banan, hanterar incidenter på banan på ett fullgott sätt, agerar med självförtroende i matchen, använder korrekt vokabulär. Skall godkännas av utbildare.

Rekommenderat antal dömda matcher/säsong: 30 st

Internationell Förbundsdomare

Kan döma matcher i nationella tävlingar samt representera Badminton Sweden på internationella tävlingar i Sverige och utomlands, allt seriespel i Sverige.

Utbildning: Bedömningstävling (Appraisal) för uttagen förbundsdomare. Genomförs av Tekniska Funktionärer internationella samordnare på en svensk elit/internationell tävling (döma på engelska).

Praktik: Hela tävlingen används som examination med feedback/utvärdering.

Krav: Använder engelsk vokabulär och dömer på den nivå som förväntas på BEC-touren.

Rekommenderat antal dömda matcher/säsong: 40 st

Arvode

Förbundsdomare/Internationella förbundsdomare

Seriematcher BL: 700 kr/lagmatch

Seriesammandrag div 1*: En lagmatch/omgång 700 kr, två lagmatcher/omgångar 1200kr, tre lagmatcher/omgångar 1500kr

Tävling 120 kr/h

Distriktsdomare

Seriematcher BL 500 kr/lagmatch

Seriesammandrag div 1*: En lagmatch/omgång 500 kr, två lagmatcher/omgångar 900kr, tre lagmatcher/omgångar 1200kr

Tävling 100 kr/h

Klubbdomare

Seriesammandrag div 1*: En lagmatch/omgång 350 kr, två lagmatcher/omgångar 600kr, tre lagmatcher/omgångar 800kr

Tävling 80 kr/h

*Gäller vid spel på samma dag (ex. lördag)

Publicerad: 2023-01-27

Senast uppdaterad: 2023-02-02

Sponsorer