Gå till innehåll
Upplands Badmintonförbund
Upplands Badmintonförbund

Styrelse

Ordförande
Ludving Pärlefors

Ledamot/Kassör
Filip Wiklander Eriksson

Vice ordförande
Emma Johanesson

Ledamot
Simon Fagerlund

Ledamot
Agaton Svenaeus

Ledamot
Folke Bosund

Ledamot
Jonas Johansson Berg

Adjungerad
Jens Eriksson
Gustav Ehn

Hedersledamot
Kurt Rönnblom

Revisor ordinarie
Anna Åhr

Revisor suppleant
Kurt Rönnblom

Valberedning
Joachim Areskär
Cecillia Lunell

Sponsorer