Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet

Utredning gällande utländska spelare i ligan

Förbundsmötet i september 2023 uppdrog åt styrelsen att på nytt utreda frågan om begränsning av antalet utländska (EU/EES) spelare i Victor Badmintonligan, och återrapportera detta senast den 15 december.
Lagen i ligan har fått den genomlysning som gjorts i frågan som i väsentliga delar redovisas här.

Tre specialistidrottsförbund som idag har begränsningar av utländska (EU/EES) spelare har kontaktats i frågan, varav två av dessa inte hittat någon helt fungerande lösning för begränsningen.
En av Riksidrottsförbundets jurister har konsulterats och gett följande information:
Den enda möjligheten att begränsa antalet utländska spelare i ett lag är genom en överenskommelse mellan de deltagande lagen. Skulle denna överenskommelse brytas finns ingen laglig grund för påföljder.

Formuleringen av en begränsning gör ingen skillnad juridiskt. Såväl ett maxantal av utländska spelare som ett minsta antal svenska spelare i ett lag faller under punkten ovan.
Då ersättning betalas ut till spelare i en liga definieras den som professionell, oavsett om ersättningen som betalas ut är spelarens huvudsakliga inkomst eller inte.

Det konstateras att samtliga lag behöver vara överens för att en överenskommelse ska vara möjlig.
Då lagen i Victor Badmintonligan inte har en samsyn i frågan blir slutsatsen att det inte är möjligt att genomföra en begränsning i dagsläget.

Publicerad: 2023-12-15

Senast uppdaterad: 2023-12-15

Sponsorer