Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet

Idrottsklivet går in i skarp fas

Svensk badminton vill och kan göra skillnad, även när det kommer till tunga och för samhället svåra frågor. Regeringen beslutade inför 2023 att ge 100 miljoner per år under en 3-årsperod, i riktade medel till Riksidrottsförbundet, för en satsning mot socioekonomiskt utsatta områden. Det här är en sammanfattning av den process som löpt i det tysta och nu med start under hösten går över i en genomförandefas.

Satsningen, som är betydande och skickar signaler om att idrotten har en viktig roll att spela, går under namnet Idrottsklivet, och det är mycket glädjande att Badminton Sweden blivit en del av detta projekt och arbete de närmaste tre åren. Claes Johansson har varit med i ansökningsförfarandet, som varit omfattande.
”I mars fick vi och alla andra 71 specialidrottsförbund en intresseförfrågan att vara med på denna riktade satsning mot socioekonomiskt utsatta områden. Vi informerade RF att vi gärna ville vara med på denna satsning. Efter inlämnad intresseanmälan samt ett antal möten med RF så fick vi under maj reda på att vi var 1 av 14 utvalda förbund som blivit uttagna.

Hur såg processen ut efter det?
”Efter beskedet fick vi lämna in en programförklaring och budget utifrån tydliga förutsättningar och riktlinjer: Satsningen skulle göras utifrån polisen lista på särskilt utsatta områden. Vi som förbund skulle vara huvudman tillsamman med berörda RF-SISU distrikt i samverkan med lokal förening i valt område. Vi skulle välja föreningar som var starka och stabila med "anställd personal" och som har sitt upptagningsområde i eller angränsande till ett utsatt område på polisen lista. RF var tydliga i sina instruktioner att vi skulle väja ett fåtal områden och föreningar för att vi skulle kunna göra ordentliga satsningar i de områden vi valde utifrån riktlinjerna att arbeta i.”

Efter att programförklaringen lämnats in följde ännu ett antal möten och processer, berättar Claes.
”Vi hade en gemensam kickoff på Bosön i juni månad med RF, RF-SISU distrikt och övriga 13 specialidrottsförbund, och där fick vi vår programförklaring med utvalda områden/orter, samverkan lokala föreningar godkänd. Under augusti-september påbörjade vi planeringsarbetet tillsammans med vår nyanställde och mycket kompetente projektledare Anton Lundén, berörda RF-SISU distrikt och våra fyra utvalda föreningar som blev BMK Aura, Halmstad Badminton, Spårvägen badminton och Skogås Badminton.

Anton Lundén är en göteborgare, 32 år gammal, som kommer in med en stor och helt nödvändig erfarenhet på området. Utöver sin bakgrund som tränare och ledare i Göteborgs badmintonklubb, Västra Frölunda, Badmintongymnasiet och olika förbundsuppdrag – mot främst ungdomslandslag – har han andra skarpa insikter om hur det är att jobba i svåra, utsatta miljöer där ungdomar lätt kan komma på glid.

”Jag har träffat de ungdomar som är på glid och lockas, lurats, hotats in i de eskalerande gängkrigen som pågår idag runtom i Sverige. Jag har träffat de ungdomarna som sitter inlåsta och är djupt rotade i sin kriminella roll och trots sin låga ålder har högt uppsatta roller inom de kriminella gängen. Jag har träffat de som har genomfört de dödliga skjutningarna och sprängningarna. Det finns mängder med lärdomar jag fått genom åren kring de här oftast yngre killarna, i samtal med dem själva eller personer och aktörer som dagligen arbetar med att skapa förutsättningar för de här killarna att få ett bättre liv.”

Anton berättar att han efter ett tiotal år som tränare och ledare inom badminton valde att börja studera. Han hamnade i Trollhättan på Högskolan väst och läste ett program som riktade sig mot socialarbete och psykiatri.
”Detta treåriga program gav mig möjlighet att börja arbeta inom socialt arbete vilket har varit min huvudsakliga uppgift det senaste sex åren. Under de här åren har jag enbart arbetat i olika verksamheter mot målgruppen barn och ungdomar. Bland annat som fältarbetare i Biskopsgården i Göteborg som är klassat som ett särskilt utsatt område. Huvuduppgiften i detta uppdrag inom socialförvaltningen var att identifiera och stötta ungdomar som var på glid mot framför allt kriminaliteten. Efter det började jag jobba inom Statens Intuitionsstyrelse en myndighet bedriver behandlingen på låsta hem avsedda för att hantera och behandla LVU- LSU ungdomar. Ungdomar på hemmen är placerade utifrån sitt normbrytande beteende som bedöms vara så problematiskt och riskfyllt för dom själva eller sin omgivning där slutenvård bedöms vara den enda utvägen för att hjälpa dem.”

”I Biskopsgården fanns det en tydlig skillnad i känsla av sammanhang, sökande efter identitet och en meningsfull trygg fritid hos de ungdomar vi träffade som tränade någon idrott på fritiden kontra det ungdomar som inte hade en föreningstillhörighet. Vi ser på gruppnivå att barn och ungdomars medverkan i föreningsledd idrott utifrån vart de bor har en mycket stor variation. Ett exempel på skillnader är i Göteborg där området Näset har 63 procent unga aktiva i någon form av idrottsförening medan i Bergsjön är motsvarande siffra 16 procent.

Jag har fått en del erfarenhet från arbetet med den här målgruppen, och har själv kunnat bevittna föreningsidrottens kraft för de här unga individerna i Biskopsgården. Så när frågan kom att bli projektledare för den här satsningen på Idrottsklivet var det ett lätt val. Min förhoppning är att vi i svensk badminton och de andra specialförbunden ska kunna erbjuda de unga i de av polisen utpekade utsatta områdena en större möjlighet att delta och få med sig allt gott som idrotten ger. Och Anton ser nu fram emot att jobba med de fyra utvalda föreningar som initialt ingår i projektet.
”Vi har dialog med respektive förening. Vi har också påbörjat en samkörning med RF-SISU- distrikten och andra lokala aktörer och specialförbund. Det är allt från att skapa nya insatser till att stärka det redan befintliga arbetet som varje förening redan idag gör för att nå den tänkta målgruppen. Det är sådant vi planerar och diskuterar. Målet är att varje förening ska komma igång med aktiviteter under senhösten, vintern 2023.”

Badminton Sweden är stolta över att få vara en del av Idrottsklivet. Det är ett stort arbete som gjorts i förstadiet och vi är förstås glada över att vara igång, dessutom med en så lämplig projektledare som Anton.

Löpande kommer vi att lämna rapporter om projektet här på förbundets olika kanaler.

Publicerad: 2023-10-12

Senast uppdaterad: 2023-10-12

Sponsorer