Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet

Förbundsmötet 2023

Svenska Badmintonförbundets årsmöte hölls den 24 april i Uppsala. Verksamhets- och förvaltningsberättelse och motioner behandlades bland annat och flera val genomfördes.

Omvald ordförande och en ny styrelseledamot
Förbundsmötet biföll valberedningens förslag till ordförande, ledamöter, suppleanter, ledamöter av Disciplinnämnd och Beslutsnämnd, samt revisor och revisorssuppleant.
Sittande ordförande Stefan Nyberg fick förnyat förtroende att sitta kvar ytterligare ett år. Omval på två år av styrelseledamöterna Ewa-Lotte Sohlström, Marie Svedell och Lars Sologub. Nyval av Lotta Jörlöv, Kristianstad, som ersätter Evelina Biel som valt att sluta. Omval av suppleanterna Theodor Hylander och Kasper Pelli.

Nya förbundsstyrelsen
Stefan Nyberg
Ewa-Lotte Sohlström
Thord Nyberg
Marie Svedell
Lars Sologub
Viktor Weiberg
Lotta Jörlöv

Suppleanter
Theodor Hylander
Kasper Pelli

Valberedning
Omval av Roger Johansson, Johanna Ingemarsson och Stefan Sjöö.

Motioner
Fyra motioner hade kommit in till årsmötet.
Motion från Spårvägens Badmintonförening rörande regeländringar för att bredda antal delmatcher från dagens 5 delmatcher till 9 delmatcher samt att ta bort möjligheten till spelarlån, avslogs efter debatt.

Vad gäller Göteborgs Badmintonförbunds tre motioner var motionär och övriga deltagare nöjda med styrelsens motionssvar, vilka bifölls av förbundsmötet.
Styrelsen uppdrogs att fram till nästa förbundsmöte utreda konsekvenser av förlängda mandatperioder; utreda regelverket rörande SM-deltagande för spelare som ej innehar svenskt medborgarskap; tillsammans med berörda parter utreda möjlig begränsning av antal utländska spelare i Victor Badmintonligan, och senast 2023-12-15 meddela slutsatsen.

Samtliga förbundsmöteshandlingar finns här Länk till annan webbplats..
Förbundsmötesprotokollet i sin helhet kommer att publiceras på Badminton Swedens hemsida Länk till annan webbplats..

Publicerad: 2023-09-26

Senast uppdaterad: 2023-09-26

Sponsorer