Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet
Pernilla Ståhle överlämnar ordförandeklubban till Stefan Nyberg.

Förbundsmötet 2022

Svenska Badmintonförbundet får efter söndagens förbundsmöte ny ordförande, fyra nya styrelseledamöter och två suppleanter.

Bilden: Pernilla Ståhle överlämnar ordförandeklubban till Stefan Nyberg.

Vid Svenska Badmintonförbundets förbundsmöte valdes Stefan Nyberg, Örebro till ordförande på ett års tid. Stefan efterträder t.f. ordförande Pernilla Ståhle.

Till styrelseledamöter på två år valdes Thord Norberg, Evelina Biel och Victor Weiberg. Fyllnadsval av Lars Sologub för ett års tid.

Förbundsmötet biföll förbundsstyrelsens förslag om stadgeändring rörande tillägg av två suppleanter i styrelsens sammansättning, med omedelbar verkan. Till suppleanter valdes Theodor Hylander och Kasper Pelli.

Samtliga välkomnades som nyvalda i förbundsstyrelsen.

I styrelsen 2022/2023 ingår därmed ordförande Stefan Nyberg, Marie Svedell, Ewa-Lotte Sohlström, Thord Norberg, Evelina Biel, Victor Weiberg och Lars Sologub, samt suppleanterna Theodor Hylander och Kasper Pelli.

Roger Johansson är ny ledamot i valberedningen, efter avgående ordförande Rolle Jönsson.

Förbundsmötesprotokollet läggs upp på hemsidan inom kort.

Vi välkomnar alla nya ledamöter och tackar avgående t.f. ordförande Pernilla Ståhle, styrelseledamot Daniel Toll samt Rolle Jönsson för deras engagemang i förbundsstyrelse respektive valberedning. Som tidigare meddelats lämnade Hans Christensen och Tommy Theorin styrelsearbetet i februari-mars.

Publicerad: 2022-11-11

Senast uppdaterad: 2023-04-29

Sponsorer