Gå till innehåll
Norrbottens badmintonförbund
Norrbottens badmintonförbund

PM för DM

PM för arrangörer till DM i Badminton i Norrbotten.

1. Inbjudan upprättar arrangerande klubben för DM. (Lista på arrangörer finns på NBFs hemsida) Inbjudan skickas sedan till klubbar i Norrbotten samt till Norrbottens badmintonförbud senast 4 veckor före tävling. (Skickas till ansvarig för Norrbottens badmintonförbunds hemsida)

2. Spelprogram ska presenteras på arrangörens samt Norrbottens badmintonförbunds hemsida senast 10 dagar innan speldatum.

3. Tävlings PM ska presenteras med karta till spelhall/spelhallar samt tips på boende, mat och annat värt att veta. (Arrangerande klubb skriver PM)

4. Arrangerande förening ska hålla med all personal för tävlingens genomförande.

5. Arrangerande förening får 1500 kr i bidrag från Norrbottens badmintonförbund för genomförande av DM. Arrangerande klubb söker bidraget.

6. DM ska arrangeras efter Badminton Sweden gällande tävlingsbestämmelser.

7. Startavgifter för DM betalas in på Norrbottens badmintonförbunds BG 587-0431

8. Kostnad för hallhyra står Norrbottens badmintonförbund för. Arrangerande förening fakturerar förbundet.

9. DM ska genomföras med av Badminton Sweden godkänd fjäderboll.

10. För att en klass ska genomföras måste det vara minst fyra deltagare. Undantag kan göras efter beslut av tävlingsansvarig för DM.

11. Spelare får anmäla sig i vilken klass man vill, dock inte lägre än sin ålder. (Herrar i herrklass och damer i damklass). I dubbel/mix gäller samma sak att man får anmäla sig i vilken klass, dock aldrig lägre än sin ålder.

12. En enskild spelare får endast delta i max tre kategorier.

13. Resultat från tävlingen ska meddelas klubbarna samt presenteras på hemsidorna senast 3 dagar efter DM:s genomförande.

14. Arrangören ansvarar själva för beställning av medaljer/priser, kostnad för medaljer i samråd med Norrbottens badmintonförbunds kassör.

Norrbottens badmintonförbund

Sponsorer

Postadress

Norrbottens Badmintonförbund
Peter Granberg, Högalidsgatan 3
981 35 Kiruna

Kontakta oss

Mobil: 0731 837 718
E-post: peter.granberg@tvab.kiruna.se