Gå till innehåll
Mellansvenska Badmintonförbundet
Mellansvenska Badmintonförbundet

Om oss

Mellansvenska Badmintonförbundet bildades hösten 2001 och är en sammanslagning av de dåvarande badmintonförbunden i Södermanland, Västmanland, Örebro Län och Östergötland.

Syftet med sammanslagningen var att få en bredare rekryteringsbas och därmed lättare få resurser för olika verksamhetsområden som utbildning, ungdomsverksamhet och tävlingar. Det nya förbundet startade sin verksamhet 1 januari 2002 med en försöksperiod på två år. Erfarenheterna av sammanslagningen var enbart positiva varför verksamheten permanentades efter försöksperiodens utgång.

SDF-nummer

SDF30-01

Postadress

Niklas Sandberg, Hertig Karls Allé 36A


703 40 Örebro

Telefon

076-2389510 (smsa med fördel)

E-post

niklas.sandberg88@gmail.com


 

PlusGiro

226094-1

Organisationsnummer

802431-0735


Sponsorer

Postadress

Niklas Sandberg, Hertig Karls Allé 36A
703 40 Örebro
(Märk MBF i hörnet)

Kontakta oss

Ordf. Niklas Sandberg: 076-238 9510 (smsa med fördel)
E-post: niklas.sandberg88@gmail.com