Gå till innehåll
Mellansvenska Badmintonförbundet
Mellansvenska Badmintonförbundet

Om oss

Mellansvenska Badmintonförbundet bildades hösten 2001 och är en sammanslagning av de dåvarande badmintonförbunden i Södermanland, Västmanland, Örebro Län och Östergötland.

Syftet med sammanslagningen var att få en bredare rekryteringsbas och därmed lättare få resurser för olika verksamhetsområden som utbildning, ungdomsverksamhet och tävlingar.

Det nya förbundet startade sin verksamhet 1 januari 2002 med en försöksperiod på två år. Erfarenheterna av sammanslagningen var enbart positiva varför verksamheten permanentades efter försöksperiodens utgång.

SDF-nummer

SDF30-01

Postadress

Åsa Hallafors, Avenboksvägen 11


703 75 Örebro

Telefon

0722147328

E-post

mellansvenska2001@gmail.com

E-post dataskydd

mellansvenska2001@gmail.com

PlusGiro

226094-1

Organisationsnummer

802431-0735


Sponsorer

Postadress

Mellansvenska Badmintonförbundet
Åsa Hallafors, Avenboksvägen 11
703 75 Örebro

Kontakta oss

Mobil: 0722 147 328
E-post: mellansvenska2001@gmail.com