Gå till innehåll
Hälsinglands Badmintonförbund
Hälsinglands Badmintonförbund

PUL

Utdrag ur Hälsinglands Badmintonförbunds stadga, § 27:

"XX har genom sitt medlemsskap godkänt att föreningen registrerar och på annat sätt behandlar medlemmens personuppgifter samt att uppgifterna, inom ramen för föreningens eller förbundets verksamhet, offentliggörs oavsett framställningsform, t.ex. på föreningens eller förbundets hemsida, ävensom tillhandahålls föreningens eller förbundets samarbetspartners."

Vid anmäland till tävling arrangerad av Hälsinglands Badmintonförbund, kallat HBF, eller av förening medlem i HBF, lämnas samtidigt samtycke till att HBF eller arrangerande förening får behandla/registrera och offentliggöra lämnade personuppgifter (inklusive i förekommande fall foto) i egenskap av enskild medlem i förening ansluten till HBF. Detta inom ramen för de ändamål HBF och/eller medlemsförening har med upprättandet av hemsidor, medlems- och adressregister, deltagarlistor och övriga personuppgiftsregister.

HBF är skyldig att vid förtroendeuppdrags upphörande - eller vid anmodan - avföra registrerade uppgifter från HBF:s hemsida.

Sponsorer

Postadress

Hälsinglands Badmintonförbund
Jan-Erik Sandin, Ringvägen 60 K
827 33 Ljusdal

Kontakta oss

Tel: +46 65 17 60 752
Mobil: +46 702 346 566
E-post: halsinglandsbmf@gmail.com