Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet

Förbundsstyrelse

Stefan Nyberg, Ordförande
ordforande@badminton.nu

Ewa-Lotte Sohlström, Vice ordförande
ewa-lotte@sohlstrom.se

Marie Svedell
marie.svedell@gmail.com

Thord Norberg
norberg_thord@yahoo.com

Evelina Biel
evelinalbiel@gmail.com

Victor Weiberg
viktor_weiberg@hotmail.com

Lars Sologub
lars.sologub@outlook.com

Suppleanter
Theodor Hylander
Kasper Pelli

Adjungerade till förbundsstyrelsen
Åsa Strindlund, förbundschef
Claes Johansson, personalrepresentant

Valberedning

Stefan Sjöö, Uppsala
Johanna Ingemarsson, Piteå
Roger Johansson, Göteborg

Nämnder

Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 14 och 15 kap i RF:s stadgar.

Korrespondens till nämnderna skickas till info@badminton.nu

Svenska Badmintonförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Tel 08-699 60 22

Disciplinnämnden

Styrelsen har – enligt RF:s stadgar 14 kap 8§ femte stycket – överlåtit sin
bestraffningsrätt till disciplinnämnden. Disciplinnämnden utses av årsmötet
och består av ordförande och minst tre ledamöter. Disciplinnämnden är
beslutsför med tre ledamöter närvarande.

Bo Gustafsson, ordförande
Mikael Mustonen
Cecilia Segerqvist Lunell
Peter Svensson
Åsa Strindlund, förbundschef, handläggande tjänsteman

Beslutsnämnden

Beslutsnämnden är överklagandeinstans, och därmed sista instans, för ärenden enligt RF:s kapitel 14 (bestraffningsärenden) och 15 kapitel 2§ (tävlingsregler).

Gustav Lindström, ordförande
Michael Erliksson
Mia Lekberg
Cheddi Liljeström
Åsa Strindlund, förbundschef, handläggande tjänsteman

Publicerad: 2022-12-20

Senast uppdaterad: 2023-03-31

Sponsorer