Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet

Text

Återstartsstöd

Riksidrottsförbundet har under 2021 och 2022 beviljats extra anslag för att bland annat "mildra negativa ekonomiska konsekvenser av covid-19 för idrottsverksamhet i hela landet, underlätta uppstart av verksamhet och bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet".

Totalt har Badminton Sweden fördelat ​6,9 miljoner kronor till våra badmintonföreningar under period 1, 2​ och 3 och inom kort öppnar period 4.

Stödet är framåtriktat med fokus på att rekrytera och behålla medlemmar, det vill säga ska inte kompensera föreningar och distriktsförbund för uteblivna intäkter och/eller merkostnader för perioden som varit.

Så går det till
Ansökan sker via föreningens Idrottsmedelsapplikation i IdrottOnline, på samma sätt som vid projektansökningar för Ungdom och Utbildning, och tidigare Idrottslyftet.
De föreningar som inte tidigare använt Idrottsmedelsapplikationen och ej har för vana att arbeta i IdrottOnline, kan göra ansökan direkt till Svenska Badmintonförbundet.

Med fördel kan föreningar i ansökan hänvisa och relatera till Svenska Badmintonförbundets värdegrundsdokument Badminton vill och idrottens övergripande mål i Riksidrottsförbundets Strategi 2025.

Aktiviteterna kan inkludera barn, ungdomar, vuxna, äldre och paraspelare i alla funktioner och på alla nivåer, dvs även ledare, tränare, tekniska funktionärer, styrelseledamöter, osv.

Återstartsaktiviteter som föreningar kan genomföra
Det återstartsstöd som föreningarna söker ska användas genom diverse riktade aktiviteter för att återgå till minst samma nivå och omfattning som innan pandemin.

Exempel på aktiviteter eller liknande som föreningar kan söka återstartsstöd för:

  • Öppet hus/prova på-aktiviteter.
  • Bjuda in grund- och gymnasieskolor för möjlighet att spela badminton i föreningen på idrottslektion/idrottsdagar.
  • Startup/tematräffar med aktiviteter för att engagera idag aktiva barn, ungdomar och vuxna att stanna kvar i föreningen, samt bjuda in barn, ungdomar, vuxna som försvunnit från föreningen under pandemin.
  • Samverkan med andra lokala idrottsföreningar för att prova på olika idrotter samt skapa sociala band och kamratskap mellan barn, ungdomar och vuxna även om man håller på med olika idrotter.
  • Samverkan med andra badmintonföreningar för samträning, dagläger, läger, lagmatcher, interna tävlingar och social gemenskap för målgrupperna barn, ungdomar och vuxna.
  • Ny- och återrekrytering av tränare, ledare och funktionärer på alla nivåer.
  • Utbildning av tränare, ledare och funktionärer genom Badminton Swedens och SISU:s utbildningsprogram.
  • Insatser som inspirerar såväl nya som etablerade barn, ungdomar och vuxna att börja tävla individuellt, i lag- och seriespel igen efter pandemin.

All information är samlad i dokumentet Återstartsstöd information till föreningar och distrikt. Pdf, 58.9 kB.

Läs och inspireras av Hudiksvalls BMK:s återstartsprojekt här. Fler artiklar kommer i en miniserie av reportage om våra föreningar.

Stödet är precis vad det heter, ett stöd i en process av återstart, som ska hjälpa vår idrott att återhämta sig efter pandemin.
– Det har varit ett jättestort intresse ​och engagemang, säger Claes Johansson, förbundets föreningsutvecklare som svarar för alla kontakter med intresserade föreningar och distrikt.

– Vi har jobbat mycket med information och kontakter och kan se att väldigt många har tagit till sig möjligheten att söka, utifrån olika behov i verksamheten. Vi har också valt att förenkla ansökningsförfarandet då det även varit okej att skicka in en enkel ansökningsblankett i ett word-dokument till förbundet, som komplement till den mer traditionella ansökningen via Idrottonline. Det har sänkt trösklarna och gjort att fler föreningar tagit sig tid att söka, däribland flera mindre som vi annars har haft svårt att nå.

Effekter av bidragen? Claes Johansson menar att det som görs har en stor effekt och verkligen har bäring på återstart och utveckling.
– Det ska förstås göras en utvärdering sen, men jag hör om positiva effekter varje dag i mina samtal med Badmintonsverige. Det gör mig väldigt glad att ta del av all vilja och energi.

Innehållet i ansökningarna varierar förstås, men det finns gemensamma nämnare.
Klubbresor är ofta förekommande, det kan handla om eget spel, eller att man sökt pengar för att titta på en tävling, samt träningsläger eller andra läger av teambuilding-karaktär.
– Det handlar mycket om att få ihop föreningen igen, att bygga en social plattform.
Flera ansökningar har varit kopplade till olika subventioner, att göra det billigare att tävla för att locka tillbaka folk till föreningen igen. Andra områden är rekryteringsinsatser, Öppet Hus, prova-på för barn, ungdomar och vuxna, skolsamverkan med badminton i skolmiljö, samt ledarskapsutbildningar.
– Vi ser även hur föreningar tagit möjligheten att vitalisera sin egen styrelse med tillhörande kommittéer, samt att administrationen har satts i centrum, som uppbyggnaden av en ny hemsida.

Claes Johansson tipsar om att söka kontakt med sitt lokala RF/SISU-distrikt.
– Hör av er dit, samtliga föreningar kan utnyttja möjligheten att söka återstarts- eller projektstöd​ ungdom.

Frågor till Claes? claes.johansson@badminton.nu

Sponsorer