Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet

Välkomna till förbundsmöte 22 september 2024

Svenska Badmintonförbundets medlemmar kallas härmed till förbundsmöte på Arlanda söndag 22 september.

Kl 12:00 söndag 22 september genomförs Svenska Badmintonförbundets förbundsmöte 2024 på Clarion Hotel Arlanda Airport.

Ombud och fullmakt
Förbundsmötet består av ombud utsedda av föreningarna.
Förening skall inge fullmakt för sitt ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.
Om förening inte senast den 1 september anmält eget ombud, övergår rösträtten med automatik till ombud som utses vid det egna Distriktsförbundets årsmöte.

Anmälan till förbundsmötet
Samtliga deltagare och ombud på förbundsmötet ska var för sig anmäla sitt deltagande till info@badminton.nu. Ange den röstberättigades för- och efternamn och mejladress.
Om förening inte anmält eget ombud övergår rösträtten med automatik till distriktet.

Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet
Föreningar eller distriktsförbund kan inkomma med förslag till ärende att behandlas vid förbundsmötet.
Förslagen skickas till info@badminton.nu senast två månader före förbundsmötet, det vill säga senast 22 juli.

Förbundsmöteshandlingar sänds ut senast tre veckor före förbundsmötet.

Förbundsmötets genomförande kan du läsa mer om i Svenska Badmintonförbundets stadgar Länk till annan webbplats., 3 Kap Förbundsmöte.

Ombuds resa till förbundsmötet bekostas av Svenska Badmintonförbundet.
Lunchsmörgås och fika serveras.

Verksamhetskonferens
Verksamhetskonferens genomförs inte i samband med förbundsmötet 2024, utan vid något av säsongens större evenemang. Information och inbjudan kommer vid senare tillfälle.

-Väl mött!

Enligt uppdrag,
Åsa Strindlund, förbundschef

Publicerad: 2024-06-20

Senast uppdaterad: 2024-06-20

Sponsorer