Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet

Badminton i topp

Svenska Badmintonförbundet har under 2023/24 gjort en egen undersökning av jämställdheten inom olika idrotter i Sverige då det saknas en bred och relevant undersökning i ämnet. Undersökningen gör inte anspråk på att vara heltäckande eller 100% vetenskaplig. Men vi bedömer den vara relevant och att den ger en relativt sann bild av jämställdheten inom svensk idrott.

I undersökningen (se nedan) har inte samtliga idrotter analyserats och poängsatts, utan vi har plockat ut 15 idrotter, de största och de idrotter vi ansåg vara mest jämställda.

De kriterier som valts är generella för alla idrotter och är bland annat; antal utövare kvinnor respektive män, andel kvinnor i styrelser (där 50% för båda dessa kriterier ger maxpoäng) fördelning prispengar/sponsoravtal, träning och tävling tillsammans och om det tävlas i mixade lag.
De valda kriterierna anser vi väl speglar hur jämställd en idrott är. Kriterierna har sedan var för sig betygsatts från 1-6 och sedan har summan av utfallet i alla kategorier slagits ihop till en totalsumma där högst värde ger den mest jämställda idrotten.

Resultatet av Badmintonförbundets undersökning visar att Badminton är den mest jämställda idrotten i Sverige under 2024. Att Badminton är nr 1 beror främst på att vi har mycket höga poäng för fördelning prispengar/sponsoravtal, vi tränar och tävlar tillsammans och vi spelar seriespel i mixade lag samt att vi tävlar i grenen mixed.

Vi noterar också att det är jämnt i toppen då ridsport, skidskytte och längdskidor också är mycket jämställda idrotter i Sverige.

Frågor kan ställas till Stefan Nyberg, info@badminton.nu

Publicerad: 2024-05-10

Senast uppdaterad: 2024-05-09

Sponsorer