Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet

Välkomna till förbundsmöteshelg 23-24 september 2023

Save the date! Vi är många som ser fram emot att träffas för presentationer, diskussioner, gemensam middag och engagerade samtal i samband med förbundsmötet i september. Förenings- och distriktsledare från hela landet är varmt välkomna till Uppsala.

Svenska Badmintonförbundets medlemmar kallas härmed till förbundsmöte i Uppsala

Kl 10:00 söndag 24 september genomförs Svenska Badmintonförbundets förbundsmöte 2023 på Clarion Collection Hotel, Storgatan 30 nära Uppsala Centralstation.
Förbundsmötet består av ombud utsedda av föreningarna. Förening skall inge fullmakt för sitt ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges. Om förening inte senast den 1 september anmält eget ombud, övergår rösträtten med automatik till ombud som utses vid det egna Distriktsförbundets årsmöte.

Anmälan till förbundsmötet
Samtliga deltagare och ombud på förbundsmötet ska var för sig anmäla sitt deltagande till info@badminton.nu. Ange den röstberättigades för- och efternamn och mejladress.
Om förening inte anmält eget ombud övergår rösträtten med automatik till distriktet.

Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet
Föreningar eller distriktsförbund kan inkomma med förslag till ärende att behandlas vid förbundsmötet. 
Förslagen skickas till info@badminton.nu senast två månader före förbundsmötet, det vill säga senast 24 juli.

Svenska Badmintonförbundets stadgar rörande förbundsmötets genomförande

Verksamhetskonferens lördag 23 september

Vi upprepar förra årets engagerade träff i samband med förbundsmöteshelgen:
- Presentationer inför förbundsstämman
- Workshop om framtida distriktsorganisation
- Aktuella frågor och information från Badminton Sweden
- Distriktens tid
- Middag, Utdelning av Årets utmärkelser

En hotellnatt, resa och måltider under lördagens konferens och söndagens förbundsmöte bekostas av Svenska Badmintonförbundet.
Inbjudan och detaljprogram sänds ut i augusti.

Enligt uppdrag.
Åsa Strindlund, förbundschef

Publicerad: 2023-06-22

Senast uppdaterad: 2023-06-22

Sponsorer