Gå till innehåll
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Badmintonförbundet

Elitprogrammet

Här finner du övergripande information om Badminton Swedens Elit- och landslagsverksamhet, Elitprogrammet.

Mer detaljerad information finns under Svensk Badmintonmodell/Elit. Elitprogrammet löper från U15 till senior.
U13 har ingen landslagsverksamhet och där ansvarar Föreningsutveckling för verksamheten i tätt samarbete med Elit- och landslag. Sportslig ledning (SL) består av förbundskaptener och sportchef som ansvarar för Elitprogrammets löpande verksamhet.

Aktivitetskalender Elitprogrammet Pdf, 161.2 kB.

Övergripande mål
Badminton Swedens mål för Elitprogrammet är att Sverige ska konkurrera om medaljer på internationella mästerskap. Den dagliga verksamheten ska arbeta för att skapa förutsättningar för att uppnå denna målsättning.

Elittruppen och Eurocenter
Spelare som SL anser har extra goda möjligheter att nå förbundets målsättningar på kort och/eller lång sikt blir uttagna till Elittruppen. Elittruppen tränar permanent på Eurocenter i Uppsala och består av cirka 24 platser.

SL bjuder löpande in klubbspelare till Elittruppens träning på Eurocenter för observation, inspiration och sparring.

Observationstrupp
Till Observationstruppen, som primärt består av spelare i åldern U17-19, tas spelare ut som SL bedömer ha extra goda möjligheter att bli uttagna till Elittruppen i framtiden.

Para Elit
Spelare som SL anser har extra goda möjligheter att nå förbundets målsättningar på kort och/eller lång sikt blir uttagna till Para Elitprogrammet. Spelarna tränar primärt i klubbmiljöer och uppmuntras att söka sig till RIG/NIU-miljöer. Uttagna spelare deltar vid förbundets Riksläger tre gånger per säsong.

Aktivitetsplan
Inför varje säsong planeras, kommuniceras och publiceras en aktivitetsplan, där bland annat rekommenderade tävlingar, mästerskap och läger finns.

Riksläger
För ungdom (U15-19) och ParaElit genomför förbundet tre Riksläger under en säsong. Målsättningen med Rikslägren är att utveckla, utbilda, inspirera och lära känna spelare på hög nationell nivå. Rikslägren fungerar också som en viktig plattform för kommunikationen mellan förbundet, klubbar, huvudtränare och vårdnadshavare.

Lägren ingår i den Svenska Badmintonmodellen och innehåller bl.a. utbildning och information kring idrottspsykologi, nutrition, antidoping, gymnasieprogram, eftergymnasiala studier och förberedelser inför en eventuell Elittruppsuttagning.

Lägerverksamhet i Elitprogrammet följer säsongen (höst/vår). Observera att de internationella åldersklasserna löper kalenderår.

Mästerskap
Ambitionen är att delta vid samtliga mästerskap, lag och individuellt. Inför varje mästerskap tas en landslagstrupp ut. Förbundet har inga specifika uttagningstävlingar inför mästerskap.

Uttagningar
Ansvarig för uttagningar till tävlingar, läger och mästerskap är respektive förbundskapten. Inför alla uttagningar har SL uttagningsmöten där förbundstränare, som bedöms ha extra stor kunskap gällande den specifika uttagningen, bjuds in. Inför vissa tävlingar i ungdom och till samtliga mästerskap tas en landslagstrupp ut. Elittruppen och Observationstruppen har ingen förtur till mästerskapsuttagning.

För uttagningar till...

 • Elittruppen
 • ParaElit
 • Observationstruppen
 • Riksläger
 • Mästerskap och tävlingar

...krävs följande för att bli uttagen:
Spelaren ska
- inneha svensk spelarlicens;
- inneha svenskt pass;
- inte ha representerat annat land i mästerskap under de senaste tre åren (enligt BWF:s Statutes/General Competition Regulations §6);
- att uttagen spelare tränar på Eurocenter sista veckan inför lagmästerskap.

Kriterier
Spelare och lag, som anses på kort och/eller lång sikt, bäst kunna bidra till att nå förbundets övergripande målsättningar att konkurrera om medaljer på internationella mästerskap tas ut.

Nedanstående punkter är det förbundet utgår ifrån vid samtliga uttagningsdiskussioner. Prioriteringen mellan punkterna varierar mellan typ av uttagning och åldersklass.

 • Vilja
  1. driv att utveckla sig vid träning och tävling.
  2. livsstil och val som prioriterar sin badmintonutveckling.
 • Nivå, utvecklingskurva och utvecklingspotential*
  1. Teknik
  2. Taktik
  3. Fysik
  4. Mentalt
 • Resultat
  1. Internationella tävlingsresultat som indikerar hög internationell nivå.
  2. Förmåga att konkurrera och prestera mot olika nivåer av motstånd i olika tävlingsmiljöer.

*Utvecklingspotential med hänsyn till tidigare och nuvarande träningsmiljöer, träningsmängd, träningskvalitet och inte minst vilja att utvecklas.

För antagningar till Riksidrottsgymnasium (RIG) och Nationell idrottsutbildning (NIU) används Riksidrottsförbundets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kriterier.

Prioriteringar och värderingar
Badminton Sweden
- värderar resultat högre stegvis i åldersklasserna. Resultat närmare uttagningstillfället värderas generellt högre;
- strävar efter att ta ut fasta konstellationer i dubbelkategorierna.
- värdesätter en öppen kommunikation och ett samarbete med spelaren och huvudtränaren som visar på vilja att utveckla sig;
- värdesätter om spelaren, vid tidigare uttagningar, bidragit till en utvecklande och inspirerande tränings- och tävlingsmiljö.
Rankinglistor är endast ett verktyg i arbetet vid uttagningar där gjorda resultat vägs in i helhetsbilden.

Sponsorer